سبد خرید

کارل یونگ

Réfléchir c’est difficile c’est pourquoi la plupart des gens jugent

اندیشیدن دشوار است. به همین دلیل اکثر مردم قضاوت می‌کنند.

 

در حال بارگذاری ...