سبد خرید

کارلوس روییز زافون

Books are mirrors you only see in them what you already have inside you

کتاب ها آینه هایی هستند که آنچه را در وجود خودتان هست به شما نشان می دهند

 

 

در حال بارگذاری ...