سبد خرید

پابلو نرودا

I love you as certain dark things are to be loved, in secret between the shadow and the soul 

دوستت دارم، همانگونه که چیزهای گنگ و مبهم دوست داشته میشوند. در خفا، بین سایه و روح

Pablo Neruda

در حال بارگذاری ...