سبد خرید

پائولوکوئیلو

وقتی که ما عاشقیم تلاش می‌کنيم تا بهتر از آنچه هستیم، شویم.
وقتی ما تلاش می‌کنيم بهتر از آنچه هستیم شویم همه چیز در اطرافمان بهتر خواهد شد.

 

 

در حال بارگذاری ...