سبد خرید

روی تی بنت

Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart

ذهنتان را از ترس هایی که دارید، پر نکنید. رویاهایتان را در قلبتان دنبال کنید.

Roy T. Bennett

 

 

 

در حال بارگذاری ...