سبد خرید

رومن رولان

Hurt me with the Truth, but Never comfort me with a Lie

مرا با حقیقت بیازار ؛ اما هر گز با دروغ آرامم نکن

 

در حال بارگذاری ...