سبد خرید

برتراند راسل

There are two motives for reading a book: one, that you enjoy it; the other, that you can boast about it

دوانگیزه برای خواندن یک کتاب وجود دارد:
یکی ،که شما از آن لذت می‌برید .واز طرفی دیگر ،می‌توانید بابت آن به خود ببالید.

 

 

در حال بارگذاری ...