سبد خرید

اسکار وایلد

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars

Oscar Wilde

همه ما در مرداب قرار داریم، ولی بعضی از ما به ستارگان نگاه می کنیم.

 

 

 

در حال بارگذاری ...