سبد خرید

ارنست همینگوی

There is no friend as loyal as a book

Ernest Hemingway 

هیچ دوستی به وفاداری کتاب نیست

 

 

در حال بارگذاری ...