سبد خرید

ادبیات ایران

آورده‌اند که نوشین روان عادل را در شکار گاهی صید کباب کردند و نمک نبود غلامی به روستا رفت تا نمک آرد نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمیبیشتر بخوانید

در حال بارگذاری ...