سبد خرید

داستانی از شاهنامه

گردآفرید و سهراب گُردآفرید نخستین شیرزن حماسه ملی ایران است. گردآفریدِ دلربا و چالاک با این که در شاهنامه حضوری کوتاه دارد و شکست هم می‌خورد، بسیار برجسته است وبیشتر بخوانید

در حال بارگذاری ...