سبد خرید

اریک فروم

عشق فعال بودن است نه فعل پذیری، پایداری است نه اسارت. بطور کلی خصیصه فعال عشق در درجه اول نثار کردن است نه گرفتن

در حال بارگذاری ...